מהן ההשפעות השליליות של עיור?

נצח ברגע / מאגר התמונות / Getty Images

עיור גורם לעומס סביבתי וכלכלי על קרקע ואנשים. בנוסף, עיור יכול להשפיע בעקיפין על החברה על ידי תרומה לבעיות בריאות כתוצאה מזיהום ומחסור במזון.יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם חיה בסביבה עירונית. אנשים רבים עוברים לערים מאזורים כפריים בחיפוש אחר הזדמנויות עבודה טובות יותר וגישה לשירותים, כגון שירותי בריאות וחינוך. עם זאת, ריכוז גבוה יותר של אנשים בתוך אזור יכול לגרום למחסור במשאבים חשובים, כמו מזון ומים. מאגרי נפט וגז טבעי, כמו גם מערכות אקולוגיות שנהרסו על ידי כריתת יערות מסיבית כדי להכיל אוכלוסיות גדלות, לא ניתנות להחלפה מיידית. פעילות תעשייה מוגברת מעלה גם את רמות הזיהום התורמות לבעיות בריאות בדרכי הנשימה. מחסור במערכות תברואה וסילוק פסולת מתאימות מגביר את התפשטותן של מחלות זיהומיות.

קהילות עירוניות חייבות לתכנן תוכניות כדי להכיל את עלויות שירותי הבריאות תוך השקעה בבתי חולים ומרפאות בו זמנית. גם אמצעי מניעה, כמו תחבורה ציבורית ידידותית לסביבה, עלולים לעלות ביוקר.

אזורים עירוניים עשויים גם לעבור ג'נטריפיקציה, תהליך שבו אנשי מקצוע צעירים עשירים עוברים לאזורים שפעם היו מדוכאים כלכלית. ככל שהדמוגרפיה הכלכלית באזור משתנה, יוקר המחיה באזור עולה ועוקר את התושבים המקוריים, לרוב מיעוטים שתרבותם תרמה משמעותית לאופיו של האזור.