מהם שני סוגי דמוקרטיה?

Asanka Brendon Ratnayake/Lonely Planet Images/Getty Images

דמוקרטיות ישירות וייצוגיות הן שני סוגים של דמוקרטיות. הם מייצגים שני סוגים של מבנים ממשלתיים, בעוד שדמוקרטיה נשיאותית היא הסוג השלישי שקיים.דמוקרטיה מוגדרת כסוג של ממשלה שבה לאזרחי המדינה המסוימת יש זכות להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות. בצורת הדמוקרטיה הנשיאותית, נשיא המדינה הוא גם ראש המדינה וגם ראש הממשלה. בצורה זו, הנשיא נבחר על ידי האזרחים.

דמוקרטיה ישירה היא דמוקרטיה שבה העם מושל ישירות. העם, הידוע גם כדמוקרטיה טהורה, מצביע על מדיניות ישירות, ולא דרך כל סוג של גוף פרלמנטרי. שוויץ היא מדינה שפועלת לפי שיטת ממשל דמוקרטית ישירה.

דמוקרטיה ייצוגית, הנקראת גם דמוקרטיה עקיפה, נבדלת הן מהדמוקרטיה הנשיאותית והן מהדמוקרטיה הישירה מכיוון שהעם בוחר גוף מייצג של יחידים. על האנשים האלה מוטלת המשימה לקבל החלטות ולהצביע על מדיניות בשם העם. ראש המדינה בדמוקרטיה ייצוגית הוא מישהו שונה מראש הממשלה או ראש הממשלה. בריטניה, עם השיטה השלטונית שלה הכוללת מלכה כראש המדינה, היא דוגמה לדמוקרטיה ייצוגית.