מה ההבדל בין תקרת קמרונות לקתדרלה?

WIN-Initiative/WIN-Initiative/Getty Images

לדפנות תקרות הקתדרלה יש שיפועים שווים, מגיעות לפסגה הגבוהה ביותר של החדר, ומתחברות למסבכי הגג, בעוד שלתקרות מקומרות יש צדדים לא שווים הנפגשים בנקודת השיא של החדר. תקרות מקומרות הן בדרך כלל תוצאה של קירות בגובה לא שווה באותו חדר.תקרות הקתדרלה אינן נחשבות ידידותיות לאנרגיה בגלל כמות השטח שהן מוסיפות לחדר והקושי בבידודן. תקרות מקומרות נחשבות לחסכוניות יותר באנרגיה, אם כי הן גם מוסיפות מקום משמעותי לחדר. ההבדל העיקרי הוא הקרבה לגג של כל סוג של תקרה, כי החום חודר ביתר קלות דרך תקרות הקתדרלה.